Coronaplan De Dissel en toelichting innen contributie

Logo WV Marsdijk

Coronaplan De Dissel wijkvereniging Marsdijk.
Protocol om in het kader van de anderhalve meter economie activiteiten weer te kunnen beginnen.
Neem alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maak ze zichtbaar op relevante plaatsen zoals: in- en uitgangen, publieke ruimte zoals zalen, kamers en toiletten.

De maatregelen zijn:

 • Was vaker je handen, nies in je ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zorg ook voor hand gel e.d. en tissues en plaats deze op diverse plekken in de ruimtes; zet afvalbakken klaar voor de tissues. Maximaal één persoon in de toiletruimte.
 • Maak regelmatig de deurkrukken schoon.
 • Zorg eventueel, indien nodig, voor aanvullende beschermingsmaatregelen c.q. hulpmiddelen  zoals mondkapjes, beschermende schorten en handschoentjes voor je medewerkers.
 • Plaats schermen op die plekken waar contact tussen medewerkers en bezoekers noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de balies en bars.
 • Laat zoveel mogelijk met pin betalen.
 • Zorg dat bezoekers en medewerkers 1½ meter afstand houden. Bereken hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn. . 20 per 100 m².  Per ruimte is dat zichtbaar aan te geven.
 • Voortdurend aandacht voor het gedrag van je bezoekers en leveranciers en spreek mensen erop aan.
 • Laat huurders tekenen dat ze op de hoogte zijn van de richtlijnen die ter plaatse gelden. Je maakt ze zo medeverantwoordelijk.  Docenten kunnen via hun commissie hierover ingelicht worden.
 • Maak intern afspraken omtrent het toezicht, wie en wanneer.

Dat zijn in deze:

 • De beheerder of zijn plaatsvervanger
 • Bestuur
 • Dienstdoende barvrijwilligers
 • Voor toezicht in ruimtes tijdens activiteiten zijn dat tevens de huurders en/of docenten.
 • Zorg voor strikte handhaving van dit protocol (zie ook het vorige punt) en stuur mensen weg die zich hieraan niet willen conformeren.
 • Werk samen.

Bestuur Wijkvereniging Marsdijk


Logo WV Marsdijk

Toelichting bij het innen van contributies betreffende Wijkvereniging Marsdijk en/of haar activiteiten.
Wij innen ook nu, zoals altijd, de termijnen van jaarcontributies voor uw lidmaatschap of activiteiten over het seizoen 2019/2020 dat loopt tot 1 juli 2020.
Aangezien al onze vaste kosten gewoon doorlopen vragen wij hiervoor uw begrip.
Vanwege de doorlopende kosten heeft het hoofdbestuur van de Wijkvereniging Marsdijk besloten voor alle activiteiten de daarbij behorende verschuldigde bedragen ook nu op de gebruikelijke wijze te laten innen door de besturen van verantwoordelijke commissies.
Indien men die bedragen zelf overmaakte en nu nog niet had overgemaakt, hebben wij de commissies gevraagd aan haar leden te vragen dat alsnog te doen.
Mocht die info u niet bereiken, dan vragen wij u dat bij deze. Zodoende zouden we straks ook qua allerlei kosten(contributie, koffie etc.) weer laagdrempelig voor u kunnen blijven met al onze diensten.
U maakt immers het grootste deel uit van ons bestaansrecht. Komt U niet meer of doet u niet meer mee, dan bestaan wij ook niet meer.
Wij hopen voordat het volgende seizoen begint meer duidelijkheid te hebben over de manier hoe verder om te gaan met alle activiteiten. Zodra wij meer weten brengen wij u op de hoogte middels de wijkkrant Marsdijk of infobrief of via onze website: www.wvmarsdijk.nl
Blijf gezond, maar denk ook aan ons, dan blijft de Wijkvereniging ook gezond, en kunnen wij in ieder geval ook tot betere tijden aanbreken er zijn voor u.
Heeft u hierover vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar: bestuur@marsdijk.nl

Hopelijk tot ziens,

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van Wijkvereniging Marsdijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info

Instagram