Kaartje Buren in de wijk

Beste bewoners van Marsdijk

Op dinsdag 28 mei was er in De Dissel een informele bijeenkomst “Buren in de Wijk”,
die was georganiseerd door het Buurtteam Marsdijk Vaart Welzijn.
Het centrale thema was het samenleven in Marsdijk. Ken jij je buren? Woon je prettig
in Marsdijk?
Er was een hele diverse opkomst.
Allereerst werd er een presentatie gegeven. Hier kwam onder andere naar voren dat
maar liefst 50% van de Nederlanders zich eenzaam voelt, een fenomeen dat
vanzelfsprekend ook in onze wijk speelt.
We hebben samen gebrainstormd hoe we ervoor kunnen zorgen dat we er voor
elkaar kunnen zijn en naar elkaar blijven omkijken. Er zijn al veel mooie initiatieven
maar toch blijkt het niet eenvoudig om eenieder te bereiken. De vraag is hoe we
onszelf beter zichtbaar kunnen maken. Hoe wij als buurt samen onze schouders
eronder kunnen zetten zodat we met elkaar in verbinding komen en blijven.
Er zijn een aantal mooie ideeën op tafel gekomen. Deze worden verder onderzocht
en hieraan wordt opvolging gegeven. We houden jullie op de hoogte.
Heb je zelf een idee of een wens? Schroom dan niet en breng het in. Dit kan op het
wekelijkse spreekuur van Vaart Welzijn in De Dissel (iedere woensdagmorgen van
8:30 tot 10:30 uur) of per mail (marsdijk@vaartwelzijn.nl).

Hartelijke groeten,

Mirjam de Wit, Ine Pierik, Emmy Kolle, Buurtteam Marsdijk Vaart Welzijn
Lenneke de Bruijne (Bewoner Marsdijk)


Kaartje Buren in de wijk