Wijkkrant Marsdijk

Onder auspiciën van de Wijkvereniging Marsdijk wordt negen keer per jaar een Wijkkrant uitgebracht. In de maanden juli en augustus verschijnt de Wijkkrant meestal niet. Daarnaast wordt in juni een gecombineerde Activiteiten-Wijkkrant uitgebracht. Beide kranten worden huis-aan- huis bezorgd in de Marsdijk. Met dank aan de ongeveer vijftig bezorgers.
De kranten worden de laatste vrijdag van de maand bij de bezorgers thuisgebracht.
Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het uittellen van de kranten en het wegbrengen van de dozen naar de bezorgers.
We zijn hier ongeveer 3 uur mee bezig. Voor informatie kunt u terecht bij de redactie. Telefoonnummer vindt u op de pagina contactpersonen.

 

Hoewel de redactie onafhankelijk en naar eigen inzicht opereert, wordt in de krant ruim aandacht besteed aan de activiteiten van de diverse commissies van de Wijkvereniging. Ook de overige organisaties in de wijk, zoals de Stichting Kinderboerderij, scholen en de kerken, leveren regelmatig hun bijdrage. Verder is in principe altijd plaats voor “ingezonden brieven” van wijkbewoners, mits passend binnen de uitgangspunten van de krant.
Dus schroom niet en klim een keer in de pen.

U kunt uw kopij inleveren voor de
5e van de maand voor de opvolgende maand.
Daarnaast richt de redactie zich sterk op eigen nieuwsgaring.
Tips en hints zijn daarbij altijd van harte welkom.
De redactie is te bereiken via e-mail:
Mail: wijkkrant@marsdijk.nl of via het wijkcentrum ‘De Dissel’.

Namens de redactie,
Theo Buijs

Hieronder kunt u de wijkkrant en de activiteitenkrant online lezen in flipbook formaat.
De volledige uitgave van de wijkkrant van 2022 downloaden om nog eens op je gemak door te lezen dat kan.
Klik op deze link voor alle edities van WIJKKRANT 2022