Wijkpolitie en WijkBOA Marsdijk

Politiebureau Assen

Basiseenheid Assen Noord / Aa en Hunze
Assen Centrum-Zuid
Weiersstraat 83
9401 EZ Assen
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00 uur
Vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur
Zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Telefoon: 0900-8844

Voor wijk gerelateerde zaken kunt u zich dan laten doorverbinden met de Wijkagent voor Marsdijk: mevr. Frieda de Groot meer info
Zij heeft wekelijks spreekuur in De Dissel op woensdag tussen 09:30 en 10:30 uur.
Website www.politie.nl/Drenthe/

WIJK-BOA

Onze handhavers, ook wel Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s), zijn te herkennen aan hun uniform en insigne. Ze hebben een hoge opsporingsbevoegdheid en mogen net zoals een politieagent een proces verbaal opmaken, maar dan met een afgebakende bevoegdheid.
Handhavers worden voornamelijk ingezet bij overlast en ergernissen. Ze treden bijvoorbeeld op tegen parkeerovertredingen, het storten van illegaal afval en het niet aanlijnen van honden of het niet opruimen van hondenpoep.
Ook het aanpakken van overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals fietsen op een voetgangersgebied en openbaar gebruik van alcohol behoort tot hun taken.

VOORSTELLEN VAN DE WIJK-BOA VOOR MARSDIJK

Hier komt binnenkort de nieuwe voorstel ronde van de Wijk-BOA.