Opbouwwerk

Wat is een opbouwwerker?

Een opbouwwerker adviseert, begeleidt en ondersteunt groepen mensen die iets willen veranderen in hun woon-, werk- of leefomgeving’. Op zich kunt u zich daar misschien nog niets bij voorstellen. Als opbouwwerker begeleidt je bewoners in de wijk bij verschillende zaken.
Dit kan een wijkplatform zijn, maar ook een bestuur van een wijkvereniging.
Vrijwilligers kunnen bij de opbouwwerker terecht voor advies en ondersteuning rondom organisatie, communicatie, het uitwerken van nieuwe ideeën, het ontwikkelen en opzetten van activiteiten, het volgen van trainingen, het werven van vrijwilligers etc.
De functie van opbouwwerker Marsdijk is vacant.
Spreekuur Wijkagent iedere woensdag van 09.30 tot 10.30 uur in “De Dissel”